1. In het geval dat de klant besluit op basis van de diagnose van de te verrichten reparatie van de feitelijke reparatie af te zien, zullen enkel de diagnosekosten, dus voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht.

2 In het geval dat tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de initiële globaal begrote kosten zullen worden overschreden, zal https://www.wasmachinehengelo.nl dit overleggen met de klant.

Ons starttarief is €69,- hier zit 15 minuten reparatietijd bij inbegrepen, als onze reparateur langer bezig is dan 15 minuten dan betaalt u 24,50 per kwartier.
Deze bedragen zijn inclusief BTW. en exclusief prijzen van onderdelen. Prijs van de onderdelen zijn merk en productafhankelijk.

3. In het geval dat er een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk zal zijn, dan zal er voor dit tweede servicebezoek geen voorrijkosten worden gerekend.

4. Reparaties worden uitgevoerd op het aangegeven adres.

5. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de reparatie die uitgevoerd is.

6. Reparaties aan huishoudelijke apparaten worden enkel en alleen tegen contante betaling verricht. Bij niet-contante betaling heeft https://www.wasmachinehengelo.nl het recht het gerepareerde apparaat onder zich te houden, totdat de rekening is voldaan. Hierbij zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

7. Op alle uitgevoerde reparaties door https://www.wasmachinehengelo.nl geldt een garantie van drie maanden op materiaal-, reparatie- en/of constructiefouten. De reparatienota geldt hierbij als garantiebewijs. Normale slijtage en aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals glas, kunststof en rubber, zijn van deze garantie uitgesloten.

8. Een onderdeel dat speciaal voor en in opdracht van de klant besteld wordt, dient ten allen tijde te worden afgenomen en te worden betaald. Daarnaast kan het onderdeel niet worden omgeruild.

Call Now Button